به گزارش افکارنیوز، تمام انسان ها نیازهایی دارند. نیازهای اولیه ای مانند، خواب، خوراک، نیازهای جنسی و… نیازهای ثانویه ای مانند نیاز به عشق، محبت، دوست داشتن و دوست داشته شدن و مورد توجه قرار گرفتن تمامی نیازهای روحی و جسمی افراد را تشکیل می دهد.


بسیاری از اختلالات و مشکلات خانوادگی و روانی افراد ناشی از برآورده نشدن نیازهای ثانویه است و البته معنایش این نیست که برآورده نشدن نیازهای اولیه مشکل ساز نیست، بلکه در هر شرایطی رفع نیازها لازم و ضروری به نظر می رسد و هر گونه مانع جهت رفع نیازها موجب ناکامی و سرخوردگی فرد می شود. متاسفانه افراد زیادی بر حسب یادگیری یا شرایط زندگی آموخته اند که نیازها و خواسته های خود را محدود کنند، یا نادیده بگیرند، غافل از اینکه سرکوب نیازهای درونی موجب به وجود آمدن مشکلات و آسیب های روانی جدی می شود. به عنوان مثال همه به صورت ذاتی تمایل دارند دوست داشته شوند و مورد توجه جنس مخالف قرار گیرند، اما با توجه به محدودیت های خانوادگی و فرهنگی، آموخته اند که احساسات خود را ابراز نکنند. در بعضی خانواده ها، حتی پدر و مادر از نشان دادن محبت به فرزندان خود پرهیز داشته و آن را امری ناپسند تلقی کرده و احساسات خود را درون ریزی می کنند، یا به جای توجه به خود، آموخته اند آنچه را دوست داشتنی است، برای دیگران بخواهند و خود را در ردیف چندم قرار دهند.

روانشناسان معتقدند این گروه افراد برای خود احترام قائل نشده و به دوستان، خانواده و… بیش از خودشان اهمیت می دهند و این رفتار، فقط برای برخورداری از توجه اطرافیان است، بدون در نظر گرفتن اینکه وقتی فردی به خودش احترام نگذارد جامعه و اطرافیان نیاز به وی احترام نمی گذارند.
روانشناسان بر این باورند که دستیابی به عزت نفس و برخورداری از احترام نزد دیگران، مستلزم کسب این خصوصیات از درون غنی سازی درونی است. زمانی دیگران ما را دوست خواهند داشت که خودمان را دوست داشته باشیم. هنگامی به ما احترام می گذارند که به خود احترام بگذاریم و زمانی برای ما بهترین ها را می خواهند که ما نیز برای خود بهترین ها را بخواهیم.

با غنی سازی و تقویت درونی، فرد به مرور زمان احساس شعف و بالندگی خواهد کرد و قادر خواهد بود از انرژی بی کران درونی خود، جهت شادی و انرژی بخشی به دیگران استفاده کند. افراد زمانی می توانند در جامعه مورد توجه قرار بگیرند که چیزی برای عرضه کردن داشته باشند. چگونه فردی می تواند محبت و عشق و انرژی به دیگران ببخشد، در صورتی که خود فاقد آن است؟ چگونه می تواند به دیگران احترام بگذارد، در صورتی که برای خود احترام قائل نیست؟

جهت داشتن یک تعامل اجتماعی قوی باید ابتدا درون را تقویت کرد و راهکارهای زیر تا حدودی کمک رسان است.

عشق ورزی به خود و صرف زمان


همیشه عجله در کارها موجب خود فراموشی می شود. با کمی توجه به امور روزمره متوجه خواهیم شد در تمامی طول روز به کارهایی پرداخته ایم که هیچ کدام ما را شادمان نساخته و موقع انجام هیچ کدام از آنها توجهی به خود نکرده ایم.

خوش پوش باشید


خوش پوشی نه فقط وجهه اجتماعی فرد را قوی می سازد، بلکه موجب افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا در شخص می شود. عزت نفسی که به وی در تمامی امور روزانه یاری خواهد داد و شرایط ایده آلی را برایش فراهم می سازد. ظاهر هر شخص نشان دهنده درونیات، طرز تفکر و نوع نگرش وی به دنیای اطراف است.

توجه به خود


هر شخصی باید خود را مورد توجه و قدردانی قرار دهد و برای توجه به خود لازم است ابتدا علایق خود را بشناسد و خواسته هایش را مشخص کند. با این روش فرد شناخت دقیق و شفافی از خود، علایق و خواسته هایش خواهد داشت و سریع تر استعدادهای خود را کشف می کند و می تواند راه های دستیابی به خواسته هایش را بشناسد.

بیان و شناخت احساسات


بیان و شناخت احساسات، فرد را به سمت شناخت بیشتر رهنمون می شود و با تفکیک احساسات، قادر خواهد بود بسیاری از امور احساسی را به راحتی مدیریت کند و تسلط بیشتری بر زندگی روزمره و احساسی خود داشته باشد.

خود را لایق بهترین ها بدانید

شما لایق بهترین ها هستید. اعتقاد به این جمله که خداوند شما را آفریده تا در زمین اشرف مخلوقات باشید، به شما کمک می کند عزت و احترام بیشتری برای خود قائل بوده و خود را شایسته بهترین ها بدانید.

از خودتان قدردانی کنید


در روز هر فرد چند بار از خود قدردانی می کند؟ قدردانی از خود و اعمال شایسته ای که در طول روز انجام می دهد، موجب اعتماد به نفس بیشتری در فرد می شود. به طور ناآگاهانه عده ای آموخته اند که تمامی کارهای خود را بی ارزش بشمارند.

با خود مهربان باشید


هر شخصی ممکن است در زندگی خود اشتباه کند، یا تصمیمات نادرستی بگیرد. عده ای در این مواقع، خود را مورد سرزنش، تحقیر و شماتت قرار داده و موجب تضعیف روحیه خودشان می شوند، در حالی که باید پذیرفت اشتباهات، جزئی از زندگی است و باید از آنها تجربه ای موثر کسب کرد. همان گونه که به راحتی اشتباهات دیگران را می بخشیم، بهتر است در حق خود نیز مهربان بوده و خود را ببخشیم.

مجله خانواده/ شماره ۴۹۲/ نیمه دوم شهریور ماه ۹۲/ ستاره حمیدی/ صفحه ۱۵