X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

ذهن آگاهی = رهایی افکار

تنظیم هیجانی چیست ؟تنظیم هیجانی نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس زای زندگی دارد هنگامی که یک فرد با یک موقعیت هیجانی روبه رو می شود احساس خوب و خوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست وی نیاز دارد تا در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی را از خود ارائه دهد .


افرادی که تنظیم شناختی و هیجانی نشده اند در برابر مشکلات ، استرس ها و دغدغه های روزانه واکنش های آسیب زایی  از خود بروز می دهند.


عدم تنظیم هیجانی دردوران کودکی منجر به رفتاری ناسازگارانه اعم از لجبازیپرخاشگری و.... میگردد و در بزرگسالی منجر به اختلالات اضطرابی وسواس فکری و عملی افت تحصیلی و.... می شود . 

 

تکنیک های تنظیم هیجانی کودکان ویژه والدین

کلینک دانش خیابان آزادی ابتدای شادمان

جهت هماهنگی با شماره تماس : 6941612-0912

 

@ravanshenasinovin

 

ستاره حمیدی روان درمانگر

کانال حس خوب