X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

عدم شناخت احساسات و هیجانات

یکی از مشکلات بزرگ اکثر انسانها عدم شناخت


احساسات و هیجانات شان استاکثر افراد در شرایط بحرانی زندگی بدون شناخت صحیح از هیجانات شان تنها چیزی که درون خود تجربه می کنند اضطراب و نگرانی و استرس است  این افراد نمی دانند چه احساساتی درون شان فعال شده است که نتایج اش حالت های ناخوشایند ی است که تجربه می کنند . شناخت احساسات و هیجانات تاثیر بسزایی در سلامت روان افراد در پی خواهد داشت .