X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

تحول در زندگی

Image result for mindfulness


دوره کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی


گاهی لازم است زندگیمان کاملاً  زیر و رو شود ، تغییر کند و از نو چیده شود ،

تا ما را به جایی برساند که شایسته اش هستیم .