X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

ذهن آگاهیذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است . 


شکلی متفاوت از نگاه به زمان اکنون و حضور دائم در الان 

mbsr0@