X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

دوره آموزشی - روانشناسی


وزارت علوم،‌تحقیقات و فنّاوری

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

 

 

دوره‌های آموزشی مرداد  1393

ردیف

عنوان دوره

مدرس دوره

 

زمان برگزاری

روز برگزاری

هزینه (ریال)

1

روشهای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس(SPSS)(مقدماتی)

احمد گنجی

20 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

2

سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و کاربردهای آن در تحقیقات علم اطلاعات و دانش شناسی

خانم دکتر پورنقی

20 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

3

راهبرد‌های جستجو و دستیابی به اطلاعات در محیط وب

مهندس انوشه

21 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

4

آشنایی با زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی ((EAP

]مقدماتی1[

خانم دکتر مهرپویان

21 مرداد

سه شنبه

-/1.300.000

5

فن بیان و سخنوری

دانشور‌ان

22 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

6

شگرد‌های شناسایی و بهره‌گیری از نشریات الکترونیکی رایگان

دکتر اصنافی

22 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

7

آشنایی با آینده پژوهی و روش های آن

دکتر حسینی مقدم

25 مرداد

شنبه

-/1.200.000

8

اسلوب ویراستاری کتاب، مقاله و پایان نامه

دانشور‌ان

25 مرداد

شنبه

-/1.200.000

9

استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرح پژوهشی

دکتر علیپور و دکتر مطلبی

26 مرداد

یک‌شنبه

-/1.200.000

10

آشنایی با زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی ((EAP

]مقدماتی2[

خانم دکتر مهرپویان

26 مرداد

یک‌شنبه

-/1.300.000

11

روشهای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس(SPSS)(پیشرفته)

احمد گنجی

27 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

12

شیوه های مطالعه و چکیده نویسی و نمایه سازی

دانشور‌ان

27 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

13

آشنایی با نگارش مقالات علمی پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسی زبان

دکتر دانش

28 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

14

روش نقد کتاب

دکتر درودی

28 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

15

آشنایی با شیوه‌های نگارش و انتشار مقاله‌های علمی در مجله‌های آی.اس.آی

دکتر دانش

29 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

16

مدیریت زمان: مفاهیم و ابزارها

مهندس ربیعی

29 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

ساعت برگزاری همه دوره ها از 30/8  صبح تا 17 بعد از ظهر می باشد

کلیه دانشجویان گرامی از 30 درصد تخفیف جهت شرکت در هریک از دوره‌های ذکر شده برخوردار خواهند بود.

 

این پژوهشگاه آمادگی خود را جهت برگزاری تمامی دوره‌های آموزشی در محل سازمان‌های متقاضی با ارائة گواهینامة آموزشی معتبر اعلام می‌دارد  .برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی: http://edu.irandoc.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 66494980،66951430 داخلی های 350 ، 352 و 248 تماس حاصل فرمائید.

نشانی محل برگزاری دوره های آموزشی: تهران- خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شمارة 1090، مدیریت آموزش

دوره آموزشی - روانشناسی


وزارت علوم،‌تحقیقات و فنّاوری

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

 

 

دوره‌های آموزشی مرداد  1393

ردیف

عنوان دوره

مدرس دوره

 

زمان برگزاری

روز برگزاری

هزینه (ریال)

1

روشهای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس(SPSS)(مقدماتی)

احمد گنجی

20 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

2

سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و کاربردهای آن در تحقیقات علم اطلاعات و دانش شناسی

خانم دکتر پورنقی

20 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

3

راهبرد‌های جستجو و دستیابی به اطلاعات در محیط وب

مهندس انوشه

21 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

4

آشنایی با زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی ((EAP

]مقدماتی1[

خانم دکتر مهرپویان

21 مرداد

سه شنبه

-/1.300.000

5

فن بیان و سخنوری

دانشور‌ان

22 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

6

شگرد‌های شناسایی و بهره‌گیری از نشریات الکترونیکی رایگان

دکتر اصنافی

22 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

7

آشنایی با آینده پژوهی و روش های آن

دکتر حسینی مقدم

25 مرداد

شنبه

-/1.200.000

8

اسلوب ویراستاری کتاب، مقاله و پایان نامه

دانشور‌ان

25 مرداد

شنبه

-/1.200.000

9

استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرح پژوهشی

دکتر علیپور و دکتر مطلبی

26 مرداد

یک‌شنبه

-/1.200.000

10

آشنایی با زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی ((EAP

]مقدماتی2[

خانم دکتر مهرپویان

26 مرداد

یک‌شنبه

-/1.300.000

11

روشهای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس(SPSS)(پیشرفته)

احمد گنجی

27 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

12

شیوه های مطالعه و چکیده نویسی و نمایه سازی

دانشور‌ان

27 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

13

آشنایی با نگارش مقالات علمی پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسی زبان

دکتر دانش

28 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

14

روش نقد کتاب

دکتر درودی

28 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

15

آشنایی با شیوه‌های نگارش و انتشار مقاله‌های علمی در مجله‌های آی.اس.آی

دکتر دانش

29 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

16

مدیریت زمان: مفاهیم و ابزارها

مهندس ربیعی

29 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

ساعت برگزاری همه دوره ها از 30/8  صبح تا 17 بعد از ظهر می باشد

کلیه دانشجویان گرامی از 30 درصد تخفیف جهت شرکت در هریک از دوره‌های ذکر شده برخوردار خواهند بود.

 

این پژوهشگاه آمادگی خود را جهت برگزاری تمامی دوره‌های آموزشی در محل سازمان‌های متقاضی با ارائة گواهینامة آموزشی معتبر اعلام می‌دارد  .برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی: http://edu.irandoc.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 66494980،66951430 داخلی های 350 ، 352 و 248 تماس حاصل فرمائید.

نشانی محل برگزاری دوره های آموزشی: تهران- خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شمارة 1090، مدیریت آموزش

دوره آموزشی - روانشناسی


وزارت علوم،‌تحقیقات و فنّاوری

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

 

 

دوره‌های آموزشی مرداد  1393

ردیف

عنوان دوره

مدرس دوره

 

زمان برگزاری

روز برگزاری

هزینه (ریال)

1

روشهای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس(SPSS)(مقدماتی)

احمد گنجی

20 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

2

سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و کاربردهای آن در تحقیقات علم اطلاعات و دانش شناسی

خانم دکتر پورنقی

20 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

3

راهبرد‌های جستجو و دستیابی به اطلاعات در محیط وب

مهندس انوشه

21 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

4

آشنایی با زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی ((EAP

]مقدماتی1[

خانم دکتر مهرپویان

21 مرداد

سه شنبه

-/1.300.000

5

فن بیان و سخنوری

دانشور‌ان

22 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

6

شگرد‌های شناسایی و بهره‌گیری از نشریات الکترونیکی رایگان

دکتر اصنافی

22 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

7

آشنایی با آینده پژوهی و روش های آن

دکتر حسینی مقدم

25 مرداد

شنبه

-/1.200.000

8

اسلوب ویراستاری کتاب، مقاله و پایان نامه

دانشور‌ان

25 مرداد

شنبه

-/1.200.000

9

استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرح پژوهشی

دکتر علیپور و دکتر مطلبی

26 مرداد

یک‌شنبه

-/1.200.000

10

آشنایی با زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی ((EAP

]مقدماتی2[

خانم دکتر مهرپویان

26 مرداد

یک‌شنبه

-/1.300.000

11

روشهای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس(SPSS)(پیشرفته)

احمد گنجی

27 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

12

شیوه های مطالعه و چکیده نویسی و نمایه سازی

دانشور‌ان

27 مرداد

دوشنبه

-/1.200.000

13

آشنایی با نگارش مقالات علمی پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسی زبان

دکتر دانش

28 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

14

روش نقد کتاب

دکتر درودی

28 مرداد

سه شنبه

-/1.200.000

15

آشنایی با شیوه‌های نگارش و انتشار مقاله‌های علمی در مجله‌های آی.اس.آی

دکتر دانش

29 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

16

مدیریت زمان: مفاهیم و ابزارها

مهندس ربیعی

29 مرداد

چهارشنبه

-/1.200.000

ساعت برگزاری همه دوره ها از 30/8  صبح تا 17 بعد از ظهر می باشد

کلیه دانشجویان گرامی از 30 درصد تخفیف جهت شرکت در هریک از دوره‌های ذکر شده برخوردار خواهند بود.

 

این پژوهشگاه آمادگی خود را جهت برگزاری تمامی دوره‌های آموزشی در محل سازمان‌های متقاضی با ارائة گواهینامة آموزشی معتبر اعلام می‌دارد  .برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی: http://edu.irandoc.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 66494980،66951430 داخلی های 350 ، 352 و 248 تماس حاصل فرمائید.

نشانی محل برگزاری دوره های آموزشی: تهران- خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شمارة 1090، مدیریت آموزش

دبستان‌ها از هفته آینده پنج‌شنبه‌ تعطیل هستند

فارس: در این دستورالعمل که از سوی فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده، با اشاره به مصوبه هشتصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 5 اسفند 89 با موضوع «ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی»، آمده است: این مصوبه در زمان باقیمانده از سال تحصیلی جاری در مدارس «داوطلب» با رعایت موارد زیر اجرا شود.

 لازم است تا تاریخ 11 فروردین 90 اطلاع‌رسانی مناسب به مناطق و مدارس استان انجام گیرد و مدارسی که داوطلب اجرای مصوبه در سه ماهه پایانی سال تحصیلی جاری هستند، موضوع را در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان مدرسه (حتی‌الامکان از تاریخ 14 لغایت 18 فروردین 90) مطرح کرده و پس از بررسی و تبیین، در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

 در صورت تصویب اجرای این طرح (در مدت باقیمانده از سال تحصیلی جاری)، مراتب به صورت کتبی به اداره آموزش و پرورش مربوطه اعلام و از تاریخ 20 فروردین 90 نسبت به اجرای آن اقدام شود.

 * دایر بودن کلاس‌های تحت پوشش طرح "ارزشیابی توصیفی " تا 13 خرداد

 در ادامه این بخشنامه تأکید شده است: اطلاع‌رسانی و تبیین اهداف برنامه به ذینفعان به ویژه اولیای دانش‌آموزان حتماً انجام گیرد همچنین با عنایت به اثربخشی مراسم آغازین و نماز جماعت در فرآیند تربیت‌پذیری دانش‌آموزان، بر حضور فعال و با نشاط همکاران در این برنامه‌ها تأکید شود.

 این دستورالعمل در ادامه تصریح می‌کند: با توجه به فرآیندی بودن شیوه ارزشیابی و حذف امتحان پایانی، کلاس‌های تحت پوشش برنامه "ارزشیابی توصیفی "، تا تاریخ 13 خرداد 90 فعالیت رسمی خود را ادامه خواهند داد همچنین تنظیم گزارش فعالیت و اقدامات انجام شده در این خصوص به همراه پیشنهادهای لازم و ارسال آن به معاونت آموزش ابتدایی تا پایان اردیبهشت 1390 مورد انتظار است.

 * اختصاص "نوبت صبح " مدارس دونوبته به دوره دبستان در زمان اجرای طرح

 در ادامه این دستورالعمل آمده است: با توجه به اینکه یک نوبته‌شدن مدارس می‌تواند به اجرای مطلوب این مصوبه کمک کند، شایسته است از هم‌اکنون ساماندهی نیروی انسانی و فضا در سال تحصیلی 91 ـ 90 در دستور کار استان و مناطق استان قرار گیرد و در صورتی که قرار باشد آموزشگاهی به صورت دو نوبته با «دو دوره تحصیلی متفاوت» فعالیت کند، تأکید می‌شود نوبت صبح به دوره دبستان اختصاص داده شود.

 دستورالعمل طرح «ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی» در پایان خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه این مصوبه از مهر ماه 90، به صورت سراسری در تمام مدارس ابتدایی کشور اجرا خواهد شد، لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی مناسب در این خصوص انجام گیرد.

 * متن مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برای تعطیلی پنج‌شنبه‌های دبستان‌ها

 در مصوبه هشتصد و سی‌ و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 5 اسفند 89 با موضوع «ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی» که به پیوست دستورالعمل معاون آموزش ابتدایی به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده، آمده است: شورای عالی آموزش و پرورش به منظور مدیریت بهینه زمان آموزش و فراهم آوردن زمینه تحول‌آفرینی در فرایند تعلیم و تربیت و کیفیت‌بخشی به برنامه‌های آموزشی و تربیتی، طرح «ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی» را به شرح زیر تصویب می‌کند.

 ماده «یک» این مصوبه با اشاره به اهداف طرح مذکور تصریح می‌کند: تقویت انگیزه و نشاط دانش‌آموزان برای فراگیری فزون‌تر، گسترش فعالیت‌های پرورشی و فوق‌برنامه برای رشد همه جانبه تربیتی دانش‌آموزان، انطباق بیشتر برنامه‌های آموزشی و تربیتی با شرایط سنی و ویژگی‌های روانی دانش‌آموزان، انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و زمان آموزش متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای، تقویت ارتباط مدرسه و خانواده و تحکیم تعامل عاطفی دانش‌آموزان با خانواده خویش و تقویت انگیزش و فراهم‌آوردن زمینه ارتقای تحصیلی و شایستگی‌های حرفه‌ای، شغلی و پژوهشی معلمان از جمله مهمترین اهداف این‌ طرح است.

 ماده «2» مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع «چگونگی اجراء» اظهار می‌دارد: برنامه هفتگی مدارس ابتدایی به میزان حداقل 800 جلسه در طول سال تحصیلی با رعایت جدول مواد درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش تنظیم و اجرا می‌شود.

 در بند "یک " ماده «2» این مصوبه با اشاره به نکات ضروری در تنظیم «برنامه هفتگی» دانش‌آموزان آمده است: برنامه آموزشی و تربیتی هفتگی مدرسه در قالب 25 جلسه آموزشی برای کلیه پایه‌های تحصیلی منحصراً در 5 روز اول هفته سازماندهی و اجرا شود.

 همچنین، بر اساس بند "2 " ماده «2» مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، زمان هر جلسه برای پایه‌های اول و دوم 45 دقیقه و برای پایه‌های سوم، چهارم و پنجم 50 دقیقه تعیین می‌شود.

 بند "3 " ماده «2» تأکید می‌کند: برای پایه‌های اول و دوم بعد از هر جلسه آموزشی 20 دقیقه و برای پایه‌های سوم، چهارم و پنجم 15 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته شود.

 * ممنوعیت تلفیق دو جلسه روزانه و حذف زمان استراحت دانش‌آموزان

 این مصوبه در بند "4 " ماده «2» ادامه می‌دهد: روزانه 15دقیقه به مراسم آغازین و 20 دقیقه به اقامه نماز جماعت در مدارس اختصاص می‌یابد؛ بر این اساس، تلفیق زمان دو جلسه آموزش و حذف زمان استراحت بین آنها مجاز نخواهد بود.

 مصوبه طرح «ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی» در ماده «3» اعلام می‌‌کند: زمان شروع و پایان ساعات کار روزانه مدارس برحسب شرایط جغرافیایی و افق محلی هر منطقه با پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش استان و تأیید شورای آموزش و پرورش استان ابلاغ می‌شود.

 * اختصاص روزهای پنج‌شنبه به فوق‌برنامه و آموزش ضمن خدمت معلمان

 ماده «4» این مصوبه تصریح می‌کند: مدارس ابتدایی می‌توانند روزهای پنج‌شنبه برای طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی از قبیل «فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه شامل اردوها، بازدیدها و فعالیت‌های ورزشی»، شرکت معلمان در گروه‌های آموزشی و آموزش‌های ضمن‌خدمت، ارتباط با خانواده‌ها، دوره‌های آموزش خانواده و نظایر آن دایر باشند.

 ماده «5» مصوبه مذکور خاطرنشان می‌کند: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی از اجرای این مصوبه را در پایان سال تحصیلی 91ـ1390 تهیه و به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند؛ بر اساس ماده «6»، زمان اجرای این مصوبه از مهرماه 1390 خواهد بود.

 مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی»، پس از امضا و تأیید از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ شده است.

اثرات سوء باکتری های معده بر عملکرد مغز

به گزارش دیلی‌میل، تحقیقات نشان می‌دهد این ارتباطات حاصل فعالیت باکتری‌های موجود در سیستم گوارش است و می‌تواند روی برخی از عملکردهای مهم مغز مانند قدرت یادگیری، شخصیت و قدرت حافظه انسان‌ها تاثیر مستقیم داشته باشند.

محققان هم‌چنین اعلام کردند این عامل می‌تواند در پیشرفت بیماری‌های روانی و دیگر مشکلات مرتباط با سلامت مانند چاقی نقش داشته باشند. با وجود آن‌که این تحقیقات از رابطه مهمی پرده برمی‌دارد، اما شاید این موضوع چندان برای افرادی که به این صداهای درون بدن توجه می‌کنند، عجیب نباشد. افراد زیادی هستند که در هنگام مواجه شدن با مشکلات، به جای فکر کردن برای یافتن یک راه حل به غرائز و نداهای درونی خود توجه می‌کنند. آخرین مطالعات نشان می‌دهد، شاید انجام این کار چندان هم با علم ناسازگار نباشد.

این تحقیقات توسط دانشگاه مک‌مستر در انتاریوی کانادا انجام شده است. در این مطالعات، دانشمندان از موش‌هایی استفاده کردند که هیچ میکروبی در درون شکم آن‌ها وجود نداشت. به این ترتیب آن‌ها در تلاش بودند تا مشخص کنند باکتری‌های معده چگونه روی فعالیت دو بخش کلیدی از مغز تاثیر گذار هستند. در این تحقیقات مشخص شد ژن‌های موجود در قسمت هیپوکامپوس مغز این موش‌ها که مرتبط با یادگیری و حافظه است، به شیوه متفاوتی نسبت به موش‌هایی که در شکمشان میکروب وجود دارد برنامه‌ریزی می‌شوند.

جین فاستر محقق ارشد این تحقیقات و استاد دپارتمان روانشناسی و عصب‌شناسی رفتاری در این باره گفت: «پیام اصلی این تحقیقات این است که باکتری‌های معده روی بروز رفتارهای مشابه با ناامیدی و افسردگی، از طریق تاثیرگذاری روی قسمت‌های خاصی از مغز موثر هستند. ما در تحقیقات آزمایشی به این فرضیه رسیدیم که حالت سیستم ایمنی بدن و باکتری‌های موجود در سیستم گوارش انسان که دائما در حال ارتباط با یکدیگر هستند، نقش مهمی در خصوصیات شخصیتی او بازی می‌کنند. من معتقدم این مطالعات می‌تواند به فهم بهتر انسان‌ها از عملکرد دارو در بدن کمک کرده و شاید یک روز اثرات جانبی برخی از داروها را به حداقل برساند».

دانشمندان با انجام این مطالعات به دنبال یافتن پاسخی برای یک سوال مهم هستند: آیا می‌توان روش‌های درمانی جدیدی طراحی کرد که بدون ایجاد پیچیدگی‌ها و عوارض جانبی در مغز بتوانند بخش‌های خاصی از بدن را هدف قرار داد؟

فاستر در این باره گفت: «ما باید برای درمان بیماری‌های روانی هدف‌های جدیدی را مد نظر قرار دهیم. این اهداف می‌توانند سیستم ایمنی بدن انسان، عملکرد سیستم گوارش و مانند این‌ها باشند. حتی دانشمندان می‌توانند به شکلی از بدن استفاده کنند که به آن‌ها بگوید چه دارویی عملکرد بهتری در مغز دارد.»

"بازی دنیای کودکان است. با دنیای کودکان بازی نکنید."

کودک و بازی

مقدمه:
انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی از این نیاز است. هر فرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه ی این تفکر و اندیشه است. آمادگی جسمی و روحی برای مقابله با مشکلات بخشی از فلسفه بازی کودکان است. بنابراین، بازی هر چه گسترده تر، پیچیده ترو اجتماعی تر باشد کودک از مصونیت روانی بیشتری برخوردار می شود. کشف دنیای اطراف بخش دیگری از فلسفه بازی است که کودک حس کنجکاوی خود را از این طریق ارضا می کند. بازی تن و روان کودک را واکسینه می کند و مسوولیت های اجتماعی و اقتصادی را که در آینده باید بدوش کشد به او می آموزد.

کودک با بازی کردن موقعیتی بدست می آورد تا اعتقادات، احساسات و مشکلات خود را پیدا کند و مهارت های زندگیش را بیاموزد. رابرت وایت می گوید: "ساعات زیادی را که کودکان صرف بازی می کنند نمیتوان به هیچ وجه تلف شده تلقی نمود، بازی ممکن است شادی بخش باشد ولی در دوران کودکی یک کار جدی است." بدون تردید بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می شود.


"بازی دنیای کودکان است. با دنیای کودکان بازی نکنید."تعریف بازی:

به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود، بازی می گویند.


نقش بازی در رشد اجتماعی کودک:

 1. موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد.
 2. موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود.
 3. همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.
 4. با رعایت اصول  و مقررات آشنا می شود
 5. همانندسازی با بزرگسالان را می آموزد.
 6. با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعایت می کند.
 7. رقابت را می آموزد و شکست را به طور واقعی تجربه می کند.
 8. قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس، کمرویی و خجالت بیهوده رها  می شود.
 9. حمایت از افراد ضعیف را می آموزد.

نقش بازی در رشد عاطفی کودک:

 1. نیاز به برتری جویی را ارضا می کند.
 2. موجب ابراز احساسات، عواطف، ترس ها و تردیدها، مهر و محبت، خشم و کینه و نگرانی ها می شود.
 3. تمایل به جنگجویی و ستیزه گری را کم می کند.
 4. "برون نگری" کودک را افزایش می دهد.

 

نقش بازی در رشد جسمی کودک:

 1. موجب رشد هماهنگ دستگاه ها و اعضای مختلف بدن می شود.
 2. باعث تقویت حواس کودک می شود.
 3. نیرو و انرژی بدن را به بهترین شکل مصرف می کند.
 4. کودک به توانمندی های فکری و بدنی خود آگاهی پیدا می کند.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک:

 1.    در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد.
 2.    در رشد هوشی کودک بسیار موثر است.
 3.    با مفاهیم ساخت، فضا و شکل آشنا می شود.
 4.    رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت می شود.
 5.    موقعیت استفاده از قوه تخیل در کودک به وجود می آید.
 6.    زمینه بهتری برای تفکر فراهم می کند.

 

انواع بازی ها:


کودکان روحیات متفاوتی دارند و با توجه به ویژگی های خود، بازی های مختلفی را تجربه می کنند.
عواملی که در انتخاب نوع بازی کودکان دخالت دارند عبارتند از: تفاوت های فردی، میزان سلامتی، سطح رشد جسمی و حرکتی، بهره هوشی، جنسیت، خلاقیت، فرهنگ خانواده و موقعیت جغرافیایی. بر همین اساس بازی به انواع گوناگون تقسیم می شود:

 1-- بازی های جسمی:از قدیمی ترین نوع بازیهاست، به ابزار مخصوص نیازمند است، هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی انجام می شود، برای مصرف انرژی اضافی بدن و نجات یافتن از خستگی و کسالت بسیار مفید است و رفتارهای نا آرام و پرخاشگری توام با عصبانیت کودک را کاهش می دهد.

2- بازی ها تقلیدی:کودک به تقلید نقش هایی می پردازد که آن ها را باور کرده است. معمولا بهترین شخصیت ها برای شروع ایفای نقش، والدین، برادران، خواهران و دوستان هستند. کودک از ایفای نقش آنان لذت برده و تجربه کسب می کند. در دوره دبستان بیشتر نقش معلمان را تقلید می کند، در حالی که در دوره نوجوانی از تقلید رفتار بزرگسالان دوری می کند و به تقلید رفتار همسالان می پردازد که این خود آغازی است برای هماهنگی و همسو شدن با گروه های اجتماعی و ایفای نقش های واقعی زندگی.

3- بازی های نمایشی:کودک در تقلید از بزرگترها از لباس و وسایل مخصوص آن ها نیز استفاده می کند، مانند پسر کوچکی که کت پدر را به تن کرده، عینک او را به چشم می زند و یا دختر بچه ای که کفش پاشنه دار مادر را پوشیده و به زحمت راه می رود.

4-  بازی های نمادی:زمانی که کودک دستیابی به ابزار و وسایل مورد نیاز خود را غیر ممکن می بیند، نیازهای و آرزوهای خود را با استفاده از وسایل نمادین و از طریق بازی بیان می کند. برای مثال بر تکه ای چوب سوار شده، این طرف و آن طرف می رود، مانند این که سوار بر اسبی شده و آن را هدایت می کند. این نوع بازی ها یکی از بهترین شیوه های بازی درمانی محسوب می شوند.

5-  بازی های آموزشی:مهمترین وسیله آموزش کودک، استفاده از وسایل بازی مناسب است، مانند مکعب های چوبی که کودک با جور کردن و دسته بندی کردن آن ها می تواند با مسائل اساسی اما ساده و آسان ریاضی آشنا شود. از خانه ی کوچک اسباب بازی برای آشنا کردن کودک با واقعیات های موجود زندگی می توان استفاده کرد. بازی های آموزشی موجب تقویت حواس و رشد قوای ذهنی و اجتماعی کودک می شوند، به شرط آن که سعی کنیم کنترل اصلی بازی در اختیار کودک باشد و جهت و مسیر آن را تعیین کند.

6- بازی های خلاقیتی:کودک از طریق به وجود آوردن چیزی، عقاید و احساساتش را اظهار می کند، مانند نقاشی، موسیقی، خمیر بازی، شن بازی و یا استفاده از لغات که او را قادر می سازد تا در آینده داستان، شعر و نمایشنامه بنویسد.

توصیه هایی برای والدین:

* به بازی کودکان اهمیت دهیم، زیرا زندگی آن ها در بازی، شکل واقعی به خود می گیرد

* تلاش کنیم تا بازی های کودکان متناسب با فرهنگ و ارزش های خانواده باشد.

* با دقت در تفکرات خلاق و پویایی کودکان در حال بازی می توانیم با چگونگی شخصیت آن ها بیشتر آشنا شویم.

*  در بازی کودکان دخالت نکنیم اما راهنما و کمک کننده خوبی باشیم.

*  با همبازی شدن با کودکان راه دوستی ها را باز کنیم و راه پنهان کاری های دوره نوجوانی را ببندیم.

* کاری کنیم که بازی به صورت تجربه ای لذت بخش در ذهن کودک باقی بماند.

*  برای متوقف کردن بازی از امر و نهی استفاده نکنیم.

* با توجه به روحیه کنجکاو کودک، به گونه ای او را راهنمایی کنیم که به تفکر مثبت و اندیشه خلاق و سازنده دست یابد.

* مراقب باشیم که محیط بازی موجب آسیب جسمی، فکری و یا روانی نشود.

* در انتخاب نوع بازی، به سن، جنس و توانایی های فرزندمان توجه کنیم

* نوع و مدت زمان بازی فرزندمان را طوری کنترل کنیم که از فشارهای هیجانی و روحی بیش از حد دور باشد ( به ویژه بازی های رایانه ای(

* برای انتخاب الگوهای صحیح، زمینه مناسبی را برای بازی های تقلیدی کودکانمان فراهم نماییم.

*  از محدود کردن کودک در هنگام بازی بپرهیزیم.

*  وسایل بازی را مناسب سن و رشد جسمی و ذهنی کودک تهیه کنیم.

* آداب اجتماعی و چگونگی رفتار با دیگران را ضمن همبازی شدن با کودکان می توانیم به صورت غیر مستقیم به آنها بیاموزیم.

* به مطالب و نحوه بیان کودکان در بازی به خوبی توجه کنیم، زیرا احساسات و مشکلات زندگی واقعی آن ها در بازی منعکس می شود.

*  برای انتخاب همبازی های خوب، فرزندمان را غیر مستقیم راهنمایی کنیم، زیرا رفتارهای یک همبازی خوب تاثیر بسیار مثبتی در آینده او خواهد داشت.

* اگر در حضور فرزندمان با وسایل موجود در خانه برای او اسباب بازی ( ماشین، عروسک و ... ) بسازیم، ارتباط عاطفی میان ما و کودکان تقویت خواهد شد.

*  برای تقویت حس همکاری و مسوولیت پذیری فرزندمان با او توافق کنیم که پس از بازی، اسباب بازی های خود را جمع کرده و سر جایش بگذارد وگرنه دفعه بعد اجازه استفاده از آن ها را نخواهد داشت.

*  از فرزندمان بخواهیم که اجازه دهد تا همبازی هایش از اسباب بازی های او استفاده کنند، زیرا این کار موجب تقویت حس نوع دوستی و تسهیل در ارتباط با دیگران می شود.

* اسباب بازی گران قیمت ممکن است وسیله بازی مفیدی نباشد. هنگام خرید توجه داشته باشیم که اسباب بازی باید بتواند قدرت خلاقیت و سازندگی فرزندمان را رشد دهد. وسایل بازی جور کردنی، پازل ها، خمیر بازی، گل رس و ... اسباب بازی های مناسبی به شمار می روند.

* اگر کودکان در هنگام بازی با هم اختلاف پیدا کردند اجازه بدهیم خودشان مشکل را حل کنند. در صورتی که اختلاف تشدید شود فقط آن ها را از هم جدا کنیم و هرگز از یکی از طرفین، جانبداری نکنیم.

* اجازه دهیم بچه ها با هم دوست شوند و بازی کنند، از وارد شدن به محیط بازی کودکان بپرهیزیم.

* از همبازی شدن کودکان با افراد بزرگتر از خود به ویژه "نوجوانان و جوانان" اکیدا جلوگیری کنیم.

* کودکان همواره نیازمند بازی هستند، پس اسباب بازی های مناسب هر مکان را همراه خود داشته باشیم.

* کودکان باید به مجموعه ای از بازی های جسمی، اجتماعی، عاطفی و ذهنی بپردازند. هنگامی که فقط یکی از بازی ها را انجام می دهند ( مثلا بازی های رایانه ای )، از رشد اجتماعی، جسمی و عاطفی محروم شده و احتمال بروز عصبانیت و پرخاشگری در آن ها افزایش می یابد.

منبع :
سردبیر: حسن زارعیان
اعضای تحریریه: فاطمه امینیان – پرویز رزاقی – عباس فرهادی ثابت – حسن زارعیان – بهمن معین نیا
ویراستار: فرهنگ فرهی

 

تاریخ ثبت: 1383/11/04
آخرین ویرایش:1383/11/04

نویسنده: انجمن علمی آموزشی مدرسین تهران

 

<< 1 ... 6 7 8 9 10 >>