X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

اولین دوره کاهش استرس - mbsr


MBSR0@

هیجانات و احساسات خود را بشناسید و تفکیک کنید

عدم شناخت احساسات و هیجانات

یکی از مشکلات بزرگ اکثر انسانها عدم شناخت


احساسات و هیجانات شان استاکثر افراد در شرایط بحرانی زندگی بدون شناخت صحیح از هیجانات شان تنها چیزی که درون خود تجربه می کنند اضطراب و نگرانی و استرس است  این افراد نمی دانند چه احساساتی درون شان فعال شده است که نتایج اش حالت های ناخوشایند ی است که تجربه می کنند . شناخت احساسات و هیجانات تاثیر بسزایی در سلامت روان افراد در پی خواهد داشت .

تنظیم هیجانی چیست ؟تنظیم هیجانی نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس زای زندگی دارد هنگامی که یک فرد با یک موقعیت هیجانی روبه رو می شود احساس خوب و خوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست وی نیاز دارد تا در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی را از خود ارائه دهد .


افرادی که تنظیم شناختی و هیجانی نشده اند در برابر مشکلات ، استرس ها و دغدغه های روزانه واکنش های آسیب زایی  از خود بروز می دهند.


عدم تنظیم هیجانی دردوران کودکی منجر به رفتاری ناسازگارانه اعم از لجبازیپرخاشگری و.... میگردد و در بزرگسالی منجر به اختلالات اضطرابی وسواس فکری و عملی افت تحصیلی و.... می شود . 

 

تکنیک های تنظیم هیجانی کودکان ویژه والدین

کلینک دانش خیابان آزادی ابتدای شادمان

جهت هماهنگی با شماره تماس : 6941612-0912

 

@ravanshenasinovin

 

ستاره حمیدی روان درمانگر

کانال حس خوب

 

<< 1 2 3 4