X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

تصویری که از همسرمان می سازیم

پیوند مقدس دو روح

دومین سمینار کاربرد موج سوم درمانهای شناختی رفتاری


قابل توجه علاقمندان به شرکت در

دومین سمینار کاربرد موج سوم درمانهای شناختی رفتاری

۱. شرکت برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است. مگر در صورتی که علاقمند به دریافت امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت و یا سازمان نظام روانشناسی باشید که در زیر توضیح داده شده است.

۲. افرادی که علاقمند به دریافت امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت هستند به سایت زیر مراجعه و ثبت نام نمایند kashan.ircme.ir.  هزینه ثبت نام برای دو روز کارشناس و فوق لیسانس 39 هزار تومان و متخصص و فوق تخصص 57 هزار تومان است.

۳. افرادی که علاقمند به دریافت امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی هستند در روز سمینار با پرداخت هزینه 39 هزار تومان می توانند ثبت نام کنند. امتیاز بازآموزی سازمان نظام فقط به اعضای نظام روانشناسی تعلق می گیرد. ضمنا گواهی بازآموزی از وزارت بهداشت و سازمان نظام تفاوتی باهم ندارند.

۴. هزینه های دریافت شده برای ارایه امتیاز بازآموزی است و هزینه های اسکان و غذا به عهده شرکت کنندگان خواهد بود. با این وجود برگزار کنندگان مانند سال گذشته در تلاشند تا مشکلاتی برای علاقمندان ایجاد نشود. با این وجود به افرادی که علاقمند به شرکت در هر دو روز سمینار هستند توصیه می شود با آمادگی قبلی به کاشان سفر کنند

دومین سمینار کاربرد موج سوم درمانهای شناختی رفتاری


قابل توجه علاقمندان به شرکت در

دومین سمینار کاربرد موج سوم درمانهای شناختی رفتاری

۱. شرکت برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است. مگر در صورتی که علاقمند به دریافت امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت و یا سازمان نظام روانشناسی باشید که در زیر توضیح داده شده است.

۲. افرادی که علاقمند به دریافت امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت هستند به سایت زیر مراجعه و ثبت نام نمایند kashan.ircme.ir.  هزینه ثبت نام برای دو روز کارشناس و فوق لیسانس 39 هزار تومان و متخصص و فوق تخصص 57 هزار تومان است.

۳. افرادی که علاقمند به دریافت امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی هستند در روز سمینار با پرداخت هزینه 39 هزار تومان می توانند ثبت نام کنند. امتیاز بازآموزی سازمان نظام فقط به اعضای نظام روانشناسی تعلق می گیرد. ضمنا گواهی بازآموزی از وزارت بهداشت و سازمان نظام تفاوتی باهم ندارند.

۴. هزینه های دریافت شده برای ارایه امتیاز بازآموزی است و هزینه های اسکان و غذا به عهده شرکت کنندگان خواهد بود. با این وجود برگزار کنندگان مانند سال گذشته در تلاشند تا مشکلاتی برای علاقمندان ایجاد نشود. با این وجود به افرادی که علاقمند به شرکت در هر دو روز سمینار هستند توصیه می شود با آمادگی قبلی به کاشان سفر کنند

همایش ملی نقش نهادهای تربیتی در پیشگیری از آسیبهای روانی
 همایش ملی نقش نهادهای تربیتی در پیشگیری از آسیبهای روانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 
مهلت ارسال مقالات تا اول اردیبهشت سایت http://www.iauaz.ac.ir/  

<< 1 2 3 4 5 6 >>