X
تبلیغات
رایتل

ستاره حمیدی - روان درمانگر پویشی

مکانیسم های دفاعی و انواع آن
مکانیسم های دفاعی سازنده ( والایش، رقابت و..)هم باعث افت کارکرد روان می شوند.

 نقاشی را متصور شوید که پس از مواجه شدن با فوت معشوقه اش بدون اینکه بخواهد سوگ را تجربه کند سالها اقدام به کشیدن نقاشی های عاشقانه می کند. .نقاشی های که برای فرار از حس غم ناشی از نبود معشوق است. انرژی روانی نقاش بدون اینکه بداند مدام صرف سرکوب کردن ودر عین حال تغییر شکل این حس به نقاشی های رمانتیک است.

با توجه به شواهد جدید در ارتباط با وجود سیستم پردازش سوم روان ( انسجامی) ما می توانیم با استفاده از این سیستم که در یکپارچگی سیستم عقلانی و تجربی یا عقل ودل خودمان خلاصه می شود،بدون مکانیسم دفاعی کارکرد بالای روان خود وزندگی متقاوتی را تجربه کنیم. کارکردی که در روان درمانی ها مخصوصا روان درمانی پوبشی فشرده کوتاه مدت و در تمرینات بهشیاری (mindfulness)فعال است.

آشنایی با ذهن آگاهی


حضور ذهن یا ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است. شکلی متفاوت از نگاه به زمان اکنون و حضور دائم در الان. گر چه شاید بتوان معادل‌های فارسی دیگر و شاید بهتری برای mindfulness یافت، اما شاید ذهن آگاهی ترجمه مناسبی برای آن باشد. از این منظر، انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند. نمود عملی این مفهوم را برخی با تمرین‌هایی همراه با تمرکز و دقت کردن به حواس پنجگانه در درک عمیق و با آرامش لحظه‌ها و لذت‌ها توصیه می‌کنند. به طور مثال غذا خوردن آهسته و تلاش و تمرکز برای درک مزه‌ها، تمرکز بر تنفس و درک عمیق دم و باز دم، تمرکز و آرامش دوره‌ای در طی روز، یادآوری آن چیزهایی که از آن برخوردار هستیم (به تعبیری دیگر، یادآوری نعمتهایی که خداوند به ما داده است) از مصادیق تمرین‌هایی است که در این زمینه توصیه شده است.